List prezesa UIA do Ministra Sprawiedliwości ws sytuacji adwokatów i sędziów w Polsce

19.07.2019

Prezes UIA (Union Internationale des Avocats) Issouf Baadhio skierował list do Ministra Sprawiedliwości, w którym wyraził zaniepokojenie informacjami dotyczącymi sytuacji adwokatów i sędziów w Polsce.

W liście znajdujemy odniesienie do opinii Europejskiego Trybunał Sprawiedliwości z dnia 24 czerwca 2019 r. w sprawie C-619/18, Komisja przeciwko Polsce, dotyczącej obniżenia wieku emerytalnego sędziów Sądu Najwyższego, które uznano za sprzeczne z prawem UE, a także do opinii rzecznika generalnego Tancheva w sprawach C-585/18, C-624/18 i C-625/18.

W liście prezes UIA wspomina m.in. o istnieniu incydentów wpływających na swobodne wykonywanie zawodu adwokata, w tym o przypadkach niewłaściwego i nadmiernego nadzoru adwokatów, zwłaszcza w odniesieniu do ich poufnej komunikacji z klientami. „Jesteśmy niezmiernie zaniepokojeni, że wolne sądownictwo i swobodne wykonywanie zawodów prawniczych jest w poważnym niebezpieczeństwie”

UIA wyraziła także zaniepokojenie wszczęciem postępowań dyscyplinarnych przeciwko adwokatom oraz incydentami nienawiści, w tym .m.in. oblaniem farbą siedziby ORA w Warszawie.

(czytaj list)

Tagi: UIA, minister sprawiedliwości, zagraniczne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email