List ławników-sędziów społecznych do Prezydenta RP

21.09.2017

Krajowa Rada Sędziów Społecznych wystosowała list do prezydenta Andrzeja Dudy z prośbą o rozważenie możliwości zmian niektórych zapisów Ustawy o ustroju sądów powszechnych i innych ustaw zmierzających do przywrócenia i poszerzenia udziału obywateli w wymiarze sprawiedliwości. Zdaniem sygnatariuszy, obecnie dokonane zmiany nie w pełni odzwierciedlają oczekiwania społeczeństwa, także w kwestii środowiska sędziów zawodowych. 

Ławnicy-sędziowie społeczni przedstawiają w liście własne postulaty wynikające z ich obserwacji i oczekiwań związanych z udziałem obywateli w polskim wymiarze sprawiedliwości, które zostały między innymi przedstawiane na Pierwszej Konferencji Ławniczej w Warszawie. Deklarują także, że Stowarzyszenie Krajowa Rada Sędziów Społecznych z zaangażowaniem włączy się w proces zmian wymiaru sprawiedliwości z udziałem obywatela. Stowarzyszenie skupia ławników całego kraju, ma kilka oddziałów, a jego członkowie to także prawnicy, ekonomiści, socjologowie, inżynierowie, technicy, doktorzy nauk, a także profesorowie. 

(czytaj list)

Tagi: reforma sądownictwa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email