Kwestionariusz dla prawników prowadzących postępowania grupowe

02.08.2017

Komisja Europejska prowadzi konsultacje publiczne dotyczące dochodzenia roszczeń zbiorowych w państwach członkowskich UE. Prawnicy posiadający doświadczenie w tym zakresie proszeni są o wypełnienie kwestionariusza do 15 sierpnia 2017 r. 

Zawarte w kwestionariuszu pytania dotyczą praktycznych informacji na temat doświadczeń osób, które uczestniczyły jako strony lub pełnomocnicy w postępowaniach grupowych.

Kwestionariusz jest dostępny na poniższej stronie internetowej:

http://ec.europa.eu/newsroom/just/item-detail.cfm?item_id=59539

Tagi: UE, grupowe

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email