Kto jest płatnikiem w sprawach z urzędu?

22.10.2013

Sposób kwalifikowania przychodu z tytułu wynagrodzenia za pomoc prawną z urzędu zależy od formy, w jakiej pełnomocnik świadczy swoje usługi – wynika z uchwały Naczelnego Sądu Administracyjnego z 21 października 2013 r.

Sędziowie Izby Finansowej NSA uznali że, gdy pomocy udziela osoba prowadzącą własną działalność gospodarczą, wynagrodzenie należy kwalifikować do przychodów tej działalności. W sytuacji gdy pełnomocnik działa w ramach innych form pracy, wynagrodzenie będzie przychodem z działalności wykonywanej osobiście.

O wyjaśnienie kwestii opodatkowania PIT wynagrodzenia obrońców z urzędu wystąpił prezes NSA, zwracając uwagę na rozbieżności jakie pojawiły się w orzecznictwie sądów administracyjnych.

Uchwała ma charakter ogólny a orzeczenie jest prawomocne (sygnatura akt II FPS 1/13).

Tagi: sąd, uchwała

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email