"Księgi wieczyste. Komentarz" - tom I już w sprzedaży

11.09.2014

"Księgi wieczyste. Komentarz do art. 1-10 u.k.w.h." w opracowaniu dr. Jarosława Kuropatwińskiego, jest już w sprzedaży. Przejrzysty układ komentarza oraz wyczerpujące omówienie zagadnień sprawia, że stanowi on cenną pomoc dla praktyka.

Komentarz do ustawy o księgach wieczystych i hipotece pozwala odnaleźć odpowiedzi na fundamentalne pytania: czym jest i jak działa rękojmia wiary publicznej ksiąg wieczystych, co oznacza jawność ksiąg wieczystych, w jaki sposób dokonać korekty błędnego wpisu w księdze wieczystej. Zrozumienie zawiłości regulacji prawnych normujących stan prawny nieruchomości stanowi niekiedy niemały problem nawet dla wytrawnych prawników.

Zaletą tego Komentarza jest skrupulatne pogrupowanie zagadnień, które pojawiają się w związku z wykładnią określonego przepisu ustawy o księgach wieczystych i hipotece w krótkie rozdziały i podrozdziały, a każdemu z nich nadany został tytuł. Komentarz do każdego z przepisów ustawy o księgach wieczystych i hipotece poprzedzony został pełnym spisem treści, dzięki czemu czytelnik może łatwo dotrzeć do odpowiedzi na nurtujące go pytanie.

Zachęcając do korzystania z Komentarza, dr Adam Bieranowski, redaktor naczelny miesięcznika „REJENT”, zwraca uwagę, że w opracowaniu wykorzystano dotychczasowe wypowiedzi doktryny i judykatury polskiej, a ponadto wskazano na rozwiązania przyjęte w obcych porządkach prawnych, zwłaszcza w prawie niemieckim. Dlatego niniejszy komentarz powinien spotkać się z zainteresowaniem także środowiska naukowego.

Zamówienia można składać pod adresem: zamowienia@kw-komentarz.pl, szczegóły na stronie http://kw-komentarz.pl

Przy zakupie większej liczby egzemplarzy przez odpowiednie organy samorządu adwokackiego, możliwy jest rabat dla aplikantów adwokackich (nawet do 61 proc. w zależności od liczby zamówionych książek: przy zakupie powyżej 10 sztuk - 95 zł za egzemplarz, powyżej 50 sztuk - 70 zł za egzemplarz, powyżej 100 sztuk - 55 zł za egzemplarz). Zamówienia hurtowe należy składać bezpośrednio na adres: kuropatwinski@legeartis-mkl.pl

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email