KRS za urealnieniem stawek za czynności adwokackie

23.07.2015

Krajowa Rada Sądownictwa w wydanej 7 lipca br. opinii postuluje urealnienie stawek za czynności adwokackie. 

Krajowa Rada Sądwownictwa wydała opinię w przedmiocie projektu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu oraz zmieniającego rozporządzenie w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

W opinii tej KRS postuluje dokonanie analizy opłat: za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, jak również opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu i ich urealnienie w kolejnej nowelizacji powyższych projektów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości.


(Czytaj opinię KRS)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email