KRS krytycznie ocenia projekt rozporządzenia w sprawie taks adwokackich

15.07.2016

Krajowa Rada Sądownictwa negatywnie oceniła kierunek zmian legislacyjnych zmierzający do istotnego obniżenia opłat za czynności adwokackie i radcowskie zarówno gdy pomoc prawna świadczona jest z wyboru, jak i z urzędu.

- Biorąc pod uwagę prowadzone obecnie prace legislacyjne, które zmierzają do ustalenia minimalnego wynagrodzenia za pracę na poziomie 12 zł brutto za godzinę oraz uwzględniając poziom proponowanych opłat i stawek minimalnych, może okazać się, że adwokaci i radcy prawni będą zmuszeni świadczyć pracę poniżej wynagrodzenia minimalnego, w szczególności, gdy pomoc prawna jest przez nich świadczona z urzędu – czytamy w opinii.

KRS zakwestionowała zastosowany w rozporządzeniach automatyzm przy ustalaniu wysokości opłat, w szczególności gdy wysokość opłaty zależy wyłącznie od wartości przedmiotu sporu, pomijając całkowicie nakład pracy pełnomocnika. Rada jest zdania, że prace nad nowym rozporządzeniem są dobrą okazją do analizy i oceny wszystkich przepisów obecnie obowiązujących rozporządzeń, wskazuje m.in., iż katalog spraw wymaga rozszerzenia.

Rada zwraca również uwagę, że uzasadnienia projektów oparte zostały na błędnych założeniach, że koszty adwokackie lub radcowskie przysługują pełnomocnikowi procesowemu. KRS przypomina, że w rzeczywistości sąd zasądza koszty procesu na rzecz strony wygrywającej sprawę sądową, a nie jej pełnomocnika.

Czytaj opinię KRS   

Tagi: stawki, sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email