Konstytucyjna kompetencja Zgromadzenia Ogólnego Sędziów SN do przedstawienia Prezydentowi kandydatów na I Prezesa SN

26.05.2020

Prof. dr hab. Włodzimierz Wróbel na łamach pisma "Palestra" analizuje konstytucyjną kompetencję Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego do przedstawiania Prezydentowi kandydatów na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

Kompetencję tę Zgromadzenie Ogólne realizuje w formie uchwały podejmowanej większością głosów przez członków Zgromadzenia. Ma ona odrębny charakter od wyboru przez członków Zgromadzenia Ogólnego Sędziów Sądu Najwyższego osób kandydujących na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

 

(czytaj artykuł na stronie pisma "Palestra")

Tagi: Sąd Najwyższy, Palestra, artykuł

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email