Konkurs Rady Europy „Crystal Scales of Justice”

01.07.2015

Rada Europy ds. sprawności sądownictwa (European Commission for the Efficiency of Justice) zaprasza do udziału w ósmej edycji konkursu na najlepsze innowacyjne dobre praktyki przyczyniające się do ulepszenia jakości pracy wymiaru sprawiedliwości.

Nagrodzone zostaną praktyki wdrożone w ostatnim czasie, które przynoszą wymierne efekty, a jednocześnie możliwe do wykorzystania przez odpowiednie instytucje z innych państw Rady Europy.

Zgłoszenia do konkursu przyjmowane są w formie elektronicznej w języku angielskim do 6 lipca 2015 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.coe.int/CEPEJ 


Tagi: sąd

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email