Konkurs na aplikację adwokacką we wrześniu

28.03.2014

Minister Sprawiedliwości wyznaczył termin egzaminu wstępnego na aplikację adwokacka na dzień 27 września.

Zgłoszenia o przystąpieniu do egzaminu należy składać do 13 sierpnia, w siedzibach komisji kwalifikacyjnych, na obszarze właściwej okręgowej rady adwokackiej.

Opłata za egzamin wstępny wynosi 840,00 zł (słownie: osiemset czterdzieści złotych). Kwotę tę należy wpłacić na konto Ministerstwa Sprawiedliwości (Al. Ujazdowskie 11, 00 - 950 Warszawa) w Narodowym Banku Polskim: nr konta 77 1010 1010 0400 1922 3100 0000 z dopiskiem: „Imię i nazwisko kandydata - opłata za egzamin wstępny na aplikację adwokacką w 2014 r.".

Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie ministerstwa sprawiedliwości:

http://ms.gov.pl/pl/ogloszenia/news,5885,ogloszenie-o-egzaminie-wstepnym-na-aplikacje.html

Tagi: aplikacja, konkurs

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email