Komisja sejmowa pracuje nad zmianą ustawy o komornikach

09.10.2014

9 października 2014 odbyło się 201 posiedzenie Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, której porządek obrad przewidywał pierwsze czytanie poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy o komornikach sądowych i egzekucji (druk sejmowy nr 2615). Na posiedzeniu Naczelną Radę Adwokacką reprezentował adw. Bartosz Grohman, zastępca sekretarza NRA .

Na posiedzenie Komisji przybył też przewodniczący Krajowej Rady Komorniczej Rafał Fronczek wraz ze współpracownikami.

Posiedzenie Komisji otworzyła Przewodnicząca Komisji Poseł Stanisława Prządka. Następnie głos zabrała Poseł Ligia Krajewska. Zreferowała treść proponowanych zmian art. 8 ustawy o komornikach i egzekucji sądowej. Wskazała, że projekt ma pozytywne opinie rządu i KRK. Przytoczyła uzasadnienie projektowanych zmian podkreślając niską skuteczność egzekucji komorniczych. Dodała, że proponowany w zmianie ustawy mechanizm mógłby przyczynić się do zwiększenia efektywności i skuteczność egzekucji i premiowania skutecznych komorników. Pani poseł zwróciła też uwagę na pojawiające się wątpliwości co do proponowanych rozwiązań i zaproponowała powołanie kilkuosobowej Podkomisji.

Podkreśliła, że stanowisko rządu wobec projektu jest pozytywne. Celem jest interes społeczny, a komornicy dzierżą przecież uprawnienia Skarbu Państwa. W ocenie pani poseł interes państwa jest nadrzędny nad interesem poszczególnych kancelarii komorniczych.

Prezes Krajowej Rady Komorniczej wyraził uznanie dla autorów projektu. Wskazał, że projekt zawiera jednak mankamenty, które należy usunąć w trakcie dalszych prac.

O projekcie bardzo krytycznie wypowiedział się Poseł Ryszard Kalisz, który wyraził zdziwienie nad kierunkiem proponowanych zmian. Skrytykował rządzącą partię, której propozycje legislacyjne uderzają w tych, którzy najlepiej radzą sobie na rynku. Zawnioskował o odrzucenie projektu.

Poseł Irena Arendt stwierdziła, że rozumie czemu przyświecała intencja nowelizacji - eliminację tzw. hurtowników komorniczych (skupiających masowe egzekucja wierzytelności banków czy operatorów energii), jednakże ten projekt w jej ocenie nie spełnia tych oczekiwań. Zaproponowała zwrócenie się o opinię do Komisji Ustawodawczej.

Poseł Robert Kropiwnicki wskazał, że projekt zmierza do eliminacji monopolizacji rynku poprzez kumulowanie wszystkich spraw w rękach pojedynczych kancelarii komorniczych. Zauważył, że komornik to funkcjonariusz publiczny i ma spełniać zadania delegowane w majestacie RP i że jest to zawód regulowany. Projekt ma za zadania ochronę małych powiatowych kancelarii, które nie mogę być zlikwidowane. Podstawową kwestią są rewiry komornicze i dlatego projekt winien być procedowany.

Reprezentujący Ministerstwo Sprawiedliwości, minister Wojciech Hajduk wyraził pogląd, że w jego ocenie prace komornika muszą być oceniane przez pryzmat sprawności egzekucji, albowiem tym jest zainteresowane państwo.

Przewodnicząca zamknęła dyskusję. Za odrzuceniem projektu oddano 1 głos (poseł Ryszard Kalisz), przeciw odrzuceniu projektu w pierwszym czytaniu oddano 12 głosów. Od głosowania wstrzymała się 1 osoba.

Przewodnicząca zarządziła dalsze głosowania. W rezultacie powołano Podkomisję Nadzwyczajną i zwrócenie się o opinię o projekcie zmian ustawy do Komisji Ustawodawczej.

W skład Podkomisji weszli Posłowie: Irena Arendt, Robert Kropiwnicki, Robert Biedroń, Brygida Kolenda-Łabuś, Małgorzata Sekuła-Szmajdzińska.

Sejmowi legislatorzy stwierdzili, że wniosek do komisji ustawodawczej jest uprawniony, tak aby Komisja Ustawodawcza zajęła stanowisko w sprawie projektu.

Wiceprzewodniczący Komisji poseł Stanisław Piotrowicz wskazał na ostatnie uchybienia  w procesie legislacyjnym i zalecił zwiększenie rozwagi przy stanowieniu prawa.

W toku prac Komisji goście nie zabierali głosu.

Przypomnijmy, że Naczelna Rada Adwokacka odniosła się krytycznie do zaproponowanych zmian (czytaj: Stanowisko NRA do ustawy o komornikach sądowych).

adw. Bartosz Grohman

zastępca sekretarza NRA

Tagi: legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email