Komentarz do Prawa o adwokaturze

02.07.2013

Na rynku wydawniczym pojawiła się nowa publikacja adwokata Marka Gawryluka pt. „Prawo o adwokaturze. Komentarz”.

- Obecne czasy wymagają aktywnego udziału Adwokatury i jej członków w kształtowaniu i stosowaniu prawa, a także w wielu innych dziedzinach, w różny sposób związanych z prawem. Służyć temu ma wolna, niezależna i profesjonalna Adwokatura. Cechy te, wydawałoby się oczywiste, w trzydziestolecie obowiązywania komentowanej ustawy wciąż są przedmiotem dyskusji (…) – pisze we wstępie autor.

Opracowanie zawiera omówienie funkcjonowania samorządu adwokackiego, wykonywania zawodu adwokata i aplikacji adwokackiej, oraz odpowiedzialności dyscyplinarnej członków adwokatury. W publikacji znajdujemy również bogaty wachlarz orzecznictwa sądowego i sądowo-administracyjnego w istotnych dla adwokatury sprawach oraz orzecznictwa organów adwokatury i izb adwokackich. – Komentarz ma duże walory użytkowe, zawiera rozwinięcie rozwiązań ustawodawczych, a także praktyczne aspekty omawianych zagadnień. – rekomenduje wydawca.

Autor, adw. Marek Gawryluk jest partnerem w adwokackiej spółce partnerskiej w Warszawie. Prowadzi również kancelarię adwokacką w Olsztynie.

Publikacja pojawiła się nakładem wydawnictwa LexisNexis.

Zachęcamy do lektury.

Tagi: prawo o adwokaturze, publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email