Kolejny raz adwokatura stanęła przed próbą - felieton

02.09.2016

Kolejny raz adwokatura stanęła przed próbą - napisali adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym tekście, opublikowanym na stronie Dziennika Gazety Prawnej. Nawiązują w nim do afery medialnej wokół nieruchomości położonej przy ul. Chmielnej w Warszawie. 

Autorzy tekstu odnoszą się do decyzji dziekana Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie, adw. Grzegorza Majewskiego, by zawiesić pełnienie swoich obowiązków. Krótko przypominają również prawne ramy roszczeń reprywatyzacyjnych. 

W opinii adw. prof. Gutowskiego i adw. prof. Kardasa, "w tym stanie burzy informacyjnej, niezwykle trudno o spokojną analizę okoliczności faktycznych sprawy, w której argumenty populistyczne nie będą przysłaniać faktów. (...) Trudna sprawa dotycząca oceny prawidłowości decyzji reprywatyzacyjnych będzie toczyła się jeszcze jakiś czas. Wszystkim życzymy, by trwała ona jak najkrócej, a toczyła się jak najrzetelniej."

(czytaj tekst na stronie Prawnik.pl)


Tagi: media, reprywatyzacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email