Jutro zaczyna się egzamin adwokacki 2018

19.03.2018

Od 20 do 23 marca trwać będzie egzamin adwokacki. Przystąpią do niego aplikanci adwokaccy oraz osoby uprawnione z innych tytułów, o których mowa w art. 66 ust. 2 ustawy Prawo o adwokaturze.

Egzamin adwokacki przeprowadzi 35 komisji egzaminacyjnych powołanych przez Ministra Sprawiedliwości mających siedziby w: Białymstoku, Gdańsku (2 komisje), Katowicach (3 komisje), Kielcach, Krakowie (3 komisje), Lublinie, Łodzi, Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Warszawie (14 komisji) i we Wrocławiu (3 komisje).

W tym samym czasie egzamin zawodowy mają również kandydaci do zawodu radców prawnych.

W skład każdej komisji egzaminacyjnej wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości – sędziów sądów powszechnych, sądów administracyjnych i przedstawicieli nauki oraz 4 adwokatów lub radców prawnych, delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką albo Krajową Radę Radców Prawnych.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują zadania z zakresu prawa karnego, cywilnego lub rodzinnego, gospodarczego oraz administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki.

Każdego dnia zawodowe egzaminy prawnicze rozpoczynają się jednocześnie w całym kraju o godzinie 10.00 i trwają po 6 godzin.

Zadania na egzamin adwokacki i radcowski przygotowały zespoły, w skład których wchodzą przedstawiciele Ministra Sprawiedliwości i odpowiednio przedstawiciele Naczelnej Rady Adwokackiej oraz Krajowej Rady Radców Prawnych.

Plan egzaminów:

20 marca 2018 r. godz. 10.00 – część pierwsza, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa karnego,

21 marca 2018 r. godz. 10.00 – część druga, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa cywilnego lub rodzinnego,

22 marca 2018 r. godz. 10.00 – część trzecia, obejmująca rozwiązanie zadania z zakresu prawa gospodarczego

23 marca 2018 r. godz. 10.00 – część czwarta i piąta, obejmująca rozwiązanie zadań z zakresu prawa administracyjnego i z zakresu zasad wykonywania zawodu lub zasad etyki.

Czas na rozwiązanie zadań z prawa karnego, cywilnego i gospodarczego wynosi 6 godzin, a w przypadku zadań z prawa administracyjnego oraz z zasad wykonywania zawodu i zasad etyki – łącznie 8 godzin. W trakcie egzaminów zdający mogą korzystać z tekstów aktów prawnych i komentarzy oraz orzecznictwa.

Blisko 99% zdających wybrało rozwiązywanie zadań przy użyciu sprzętu komputerowego. Zdający, którzy zdecydowali się na tę formę rozwiązywania zadań, będą korzystali z własnych laptopów. Ministerstwo Sprawiedliwości przygotowało wyposażoną w edytor tekstu Aplikację egzaminacyjną, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

Adw. Jacek Trela, prezes NRA, przekazał zdającym życzenia:

(czytaj życzenia prezesa NRA)

Zachęcamy do okazywania wsparcia zdającym poprzez użycie nakładki na zdjęcie profilowe na Facebooku, która jest dostępna na profilu Naczelnej Rady Adwokackiej.

 

Tagi: egzamin adwokacki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email