Jutro 2621 osób przystąpi do egzaminu adwokackiego

27.03.2017

Do egzaminu adwokackiego ma jutro przystąpić 2621 osób. Wnioski o dopuszczenie do egzaminów zawodowych - adwokackiego i radcowskiego - złożyły łącznie 5522 osoby, w tym do egzaminu radcowskiego – 2901.

W 2014 r. do egzaminu adwokackiego przystąpiło 1642 osób, zdało 1328, w 2015 przystąpiło 2174, zdało 1769, zaś w 2016 r. - przystąpiło 2310 osób – zdało 1629. 

W tym roku egzamin adwokacki odbędzie się w 13 miastach, przed 39 komisjami egzaminacyjnymi z siedzibą w: Białymstoku (2 komisje), Gdańsku (2 komisje), Katowicach (4 komisje), Kielcach, Krakowie (3 komisje), Lublinie, Łodzi (2 komisje), Poznaniu (2 komisje), Rzeszowie (2 komisje), Szczecinie, Toruniu, Warszawie (15 komisji) i we Wrocławiu (3 komisje).

W skład każdej z komisji egzaminacyjnych wchodzi 8 osób: 4 przedstawicieli Ministra Sprawiedliwości, którzy są sędziami sądów powszechnych i sądów administracyjnych oraz 4 adwokatów delegowanych odpowiednio przez Naczelną Radę Adwokacką.

Egzaminy adwokacki i radcowski trwają 4 dni, podczas których zdający rozwiązują jednakowe dla wszystkich egzaminowanych zadania z zakresu: prawa karnego (w dniu 28 marca), prawa cywilnego lub rodzinnego (w dniu 29 marca), prawa gospodarczego (w dniu 30 marca) oraz prawa administracyjnego i zasad wykonywania zawodu i zasad etyki (w dniu 31 marca).

Każdego dnia  egzaminy  rozpoczynają się o godzinie 10.00 i trwają po 6 godzin (1-3 dzień egzaminu) i 8 godzin w czwartym dniu egzaminu. Do egzaminów przystąpi w tym roku 18 osób niepełnosprawnych i 79 matek karmiących dziecko piersią. Dla tych grup przedłużono czas egzaminu.

Zdający mają możliwość sporządzania prac egzaminacyjnych - według własnego wyboru - pismem ręcznym lub przy użyciu sprzętu komputerowego, z tej możliwości skorzysta blisko 99% egzaminowanych. Na potrzeby egzaminu, ministerstwo przygotowało specjalna aplikację, która blokuje dostęp do zasobów komputera i uniemożliwia łączność z urządzeniami zewnętrznymi.

(informacja na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości)

Wszystkim zdającym życzymy powodzenia!

Tagi: egzamin adwokacki

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email