Jak wybierać sędziów konstytucyjnych?

15.12.2015

Sprawiedliwość konstytucyjna czy polityczne targowisko: jak wybierać sędziów konstytucyjnych? - na tak postawione pytanie odpowiadają wspólnie adw. prof. Tomasz T. Koncewicz i prof. Jerzy Zajadło. Tekst opublikowany został w książce adw. prof. Koncewicza pt. "Prawo z ludzką twarzą".

Na bazie tego tekstu powstało kilka wersji skróconych, publikowanych w prasie codziennej - ostatnio w maju i czerwcu br.

Autorzy podkreślają wagę procesu wyboru sędziów do Trybunału Konstytucyjnego. "Nie chodzi bowiem tylko o problem interesujący niewielkie grono prawników. Sposób wyboru sędziów konstytucyjnych i kształtowanie składu TK jest testem dla kultury prawnej i demokratycznego państwa prawnego. (...) Sposób wyboru, kwalifikacje i charakter sędziów konstytucyjnych przesądzają o wartości sądownictwa konstytucyjnego jako instytucji".

Zachęcamy do lektury


(czytaj tekst)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email