Jak upowszechniać orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka?

19.03.2015

O tym jak szerzyć wiedzę i standardy Europejskiego Trybunału Praw Człowieka rozmawiano 16 marca w siedzibie Krajowej Rady Sądownictwa w Warszawie. 

W debacie wzięli udział przedstawiciele różnych organów i organizacji: Rzecznika Praw Obywatelskich, Prokuratora Generalnego, Ministerstwa Spraw Zagranicznych, Kancelarii ETPCZ, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Rady Europy oraz przedstawicieli sądów powszechnych oraz Sądu Najwyższego, Naczelnej Rady Adwokackiej, Krajowej Rady Radców Prawnych.

Uczestnicy mówili o wysiłkach i działaniach podejmowanych dla promocji praw człowieka w swoich środowiskach. Szczególne ważne były głosy przedstawicieli sądów powszechnych, którzy wskazywali na trudności w przekazywaniu sędziom sądów I instancji wiedzy o aktualnym orzecznictwie ETPCZ, wskazywali także na pomysły jakich środków używać celem przybliżenia tematyki działalności i orzeczeń ETPCZ.

W spotkaniu z ramienia Naczelnej Rady Adwokackiej udział wzięły adw. Justyna Metelska i adw. Monika Gąsiorowska z Komisji Praw Człowieka przy NRA. Przedstawicielka Komisji przekazała uczestnikom spotkania w jaki sposób Komisja Praw Człowieka oraz NRA, a także ORA w Warszawie realizują misję upowszechniania orzecznictwa ETPCZ. Wskazała, iż Komisja organizuje rocznie cztery konferencje z zakresu praw człowieka, do planu szkolenia aplikantów w izbie warszawskiej wprowadzono szkolenia dla aplikantów z tematyki mechanizmów ochrony praw człowieka, a w ramach szkoleń dla adwokatów organizowane są wykłady mające na celu propagowanie aktualnych ważnych tematów z zakresu orzecznictwa ETPCZ.

Uwagi uczestników na temat możliwych środków podejmowanych dla wdrażania sędziów w tematykę orzecznictwa ETPCZ zostały zebrane i zarejesrtowane, ze spotkania ma powstać protokół.

adw. Monika Gąsiorowska

Tagi: NRA, człowieka, komisje, europejskie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email