Jak sądy interpretują pojęcie „osoba najbliższa”

02.09.2015

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej zwrócił się do adwokatów, za pośrednictwem dziekanów okręgowych rad adwokackich, o przekazanie informacji na temat praktyk i wyroków sądów rejonowych, okręgowych, apelacyjnych i Sądu Najwyższego dotyczących interpretacji pojęcia „osoba najbliższa”.

Z prośbą o zebranie informacji, czy sądy przez pojęcie „osoba najbliższa” w odniesieniu do art. 115 par. 11 kk rozumieją również partnerów tej samej płci, zwrócił się Stanisław Trociuk, zastępca Rzecznika Praw Obywatelskich. Dane te pomogą Rzecznikowi Praw Obywatelskich w przygotowaniu analizy o realizowaniu niektórych przepisów Unii Europejskiej w zakresie równego traktowania.

Informacje o tego typu wyrokach adwokaci powinni kierować bezpośrednio do Zespołu ds. Równego Traktowania i Ochrony Praw Osób z Niepełnosprawnościami w biurze RPO, do p. Anny Mazurczak (a.mazurczak@brpo.gov.pl, tel. 22 551 79 60) do dnia 30 września br.

Czytaj pismo z Biura RPO

  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email