„Izolacja sprawcy od ofiary”

03.04.2013

W ramach serii Monografie Lex, nakładem wydawnictwa Wolters Kluwer Polska, pojawiła się nowa publikacja o problemach przemocy w rodzinie autorstwa dr Sylwii Spurek.

Książka przedstawia instrumenty przeciwdziałania przemocy w rodzinie, prezentuje instytucje prawne służące izolacji sprawcy od ofiary, w tym zakaz zbliżania się i kontaktów. Autorka przeprowadziła analizę w oparciu o rekomendacje organów międzynarodowych, orzecznictwo Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz obowiązujące akty prawne krajowe i zagraniczne oraz akty prawa międzynarodowego.

Publikacja adresowana jest do członków gminnych zespołów interdyscyplinarnych i komisji rozwiązywania problemów alkoholowych, pracowników socjalnych, funkcjonariuszy policji, prokuratorów, sędziów, a także nauczycieli, lekarzy i kuratorów.

Dr Sylwia Spurek jest autorką kilkudziesięciu publikacji na temat problemu przemocy w rodzinie, równego traktowania i dyskryminacji. Jest wykładowcą na studiach podyplomowych Gender Studies na Uniwersytecie Warszawskim oraz Polskiej Akademii Nauk. Ponadto, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Prawa Antydyskryminacyjnego oraz Polskiego Towarzystwa Legislacyjnego. Specjalizuje się także w prawie państwowym i administracyjnym, w szczególności w kwestiach procesu stosowania prawa, lobbingu i rzecznictwa interesów oraz dostępu do informacji publicznej. Obecnie pełni funkcję radcy Prezesa Rady Ministrów w Departamencie Prawnym KPRM.

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email