Informacja nt. uzupełnienia danych adwokatów w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

18.05.2018

W związku z upływającym 19 maja br. terminem uzupełniania danych w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) o wskazanie numeru PESEL przez tych adwokatów którzy podlegają wpisowi do CEIDG, a do tej pory nie ujawnili swojego numeru PESEL, należy wyjaśnić, że problem ten jest w dużej mierze czysto teoretyczny.

Do 2004 r. działalność adwokacka nie była traktowana jako działalność gospodarcza, adwokat miał jedynie obowiązek zawiadomienia właściwej Okręgowej Rad Adwokackiej o podjęciu wykonywania zawodu i formach jego wykonywania, o adresie i nazwie kancelarii lub spółki, a także o każdej zmianie tych informacji. Od 2001 r. każdy adwokat obowiązkowo wskazywał również numer PESEL.

Ustawą o swobodzie gospodarczej z 2.07.2004 r. wprowadzono przepisy, według których m.in. zawód adwokata został uznany za przedsiębiorcę. Zgodnie z art. 67 ustawy zobowiązał adwokatów, by jako przedsiębiorcy, którzy do tej pory nie mieli obowiązku uzyskania wpisu do ewidencji działalności gospodarczej, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy złożyli we właściwym organie ewidencyjnym stosowne zgłoszenie. Zatem każdy adwokat, niezależnie od stażu wykonywania zawodu, musiał się zarejestrować, w tym podać numer PESEL.  

Naczelna Rada Adwokacka zaleca sprawdzenie, czy dane w CEIDG są pełne, równocześnie jednak uspokaja, że dane te powinny być kompletne.  

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email