II edycja Tygodnia Konstytucyjnego #MojaKonstytucja w październiku

16.09.2016

Komisja ds. Edukacji Prawnej przy Naczelnej Radzie Adwokackiej zachęca adwokatów i aplikantów adwokackich do czynnego udziału w II edycji Tygodnia Konstytucyjnego - #MojaKonstytucja, w ramach, której prowadzone będą lekcje w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na temat znaczenia Konstytucji w życiu codziennym.

Wydarzenie organizowane jest w dniach 17-23 października przez Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy. Tydzień Konstytucyjny ma zasięg ogólnopolski i odbywa się pod honorowym patronatem Rzecznika Praw Obywatelskich oraz we współpracy z Komisją ds. Edukacji Prawnej Naczelnej Rady Adwokackiej. Nadzór merytoryczny nad wydarzeniem zgodziła się objąć prof. Ewa Łętowska.

W pierwszej edycji Tygodnia Konstytucyjnego, która odbyła się w dniach 28 maja – 4 czerwca 2016 roku wzięło udział 215 szkół i 270 prawników w całej Polsce. W lekcjach dotyczących Konstytucji uczestniczyło 12800 uczniów.

Celem projektu jest zwrócenie uwagi na praktyczny wymiar obowiązywania Konstytucji i działalności Trybunału Konstytucyjnego. Organizatorom zależy na tym, aby w przystępny i interesujący sposób pokazać, że problematyka konstytucyjna ma bezpośredni wpływ na codzienne życie każdego z nas. W ramach Tygodnia Konstytucyjnego promowane będzie wśród młodych ludzi świadome obywatelstwo i motywacja do większego zainteresowania sprawami publicznymi. Efektem akcji będzie dodatkowo utrwalenie w świadomości młodych ludzi, że pytania o problemy prawne mogą być z powodzeniem kierowane do adwokatów, którzy są na co dzień dostępni także dla nich oraz ich bliskich.

Adwokaci i aplikanci adwokaccy, którzy wezmą udział w akcji, będą pracowali w oparciu o przygotowany scenariusz zajęć. Pakiet dla prawnika będzie składał się z zagadnień merytorycznych oraz metodyki pracy.

Do prowadzenia lekcji zachęca adw. Anisa Gnacikowska, przewodnicząca Komisji ds. edukacji prawnej przy NRA.

Zainteresowani adwokaci i aplikanci adwokaccy proszeni są o zgłoszenie w terminie do 30 września 2016 roku. Formularz zgłoszeniowy znajduje się pod adresem http://bit.ly/2ci6up7, a także na stronie: www.stowarzyszenieholda.pl w zakładce "projekty".

Dodatkowe pytania proszę kierować bezpośrednio do adwokat Sylwii Gregorczyk-Abram na adres Stowarzyszenia: stowarzyszenie@stowarzyszenieholda.pl


Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email