IBA potępia zatrzymania w Turcji

14.06.2013

Międzynarodowe Stowarzyszenie Adwokatur (IBA) potępiło zatrzymania tureckich adwokatów, którzy uczestniczyli w protestach na ulicach Stambułu. 

Michael Reynolds, prezydent Stowarzyszenia, zwraca uwagę, że represje wobec adwokatów odzwierciedlają szersze tendencje wywierania nadmiernych presji na tamtejszych prawników. Zauważa, że incydent ten poważnie narusza prawa człowieka, w tym prawo do zrzeszania się i wolności zgromadzeń, które zapewnia Europejska Konwencja Praw Człowieka, a której sygnatariuszem jest m.in. Turcja.

IBA wzywa władze kraju do utrzymania praworządności i przestrzegania międzynarodowych standardów praw człowieka.

W obronie kolegów w Turcji interweniowała również polska adwokatura. Adw. Andrzej Zwara, prezes NRA, wraz z adw. Mikołajem Pietrzakiem, przewodniczącym komisji praw człowieka przy NRA, napisali w tej sprawie pismo do polskiego ministra spraw zagranicznych oraz ambasadora Turcji w Polsce. Solidarność wyrazili też w piśmie do przewodniczącego rady adwokackiej w Stambule. (czytaj: Ponowne zatrzymania tureckich adwokatów)

International Bar Association jest największą organizacją prawniczą, skupiającą 197 adwokatur i samorządów zawodowych prawników z całego świata. Należy do niego przeszło 40 tysięcy indywidualnych prawników i firm prawniczych, skupiających czołowych ekspertów, praktyków i legislatorów.

IBA wpływa na rozwój międzynarodowych reform prawa i kształtuje przyszłość zawodów prawniczych na całym świecie. Posiada również duże doświadczenie w udzielaniu pomocy światowemu środowisku prawniczemu. Do głównych celów działalności IBA należą min. promowanie wymiany informacji pomiędzy samorządami prawniczymi na całym świecie, wspieranie niezależności sądownictwa i prawa do niezależnego wykonywania zawodu prawnika, obrona praw człowieka i wolności obywatelskich.

czytaj: IBA alarmed by lawyers’ arrests in Istanbul

 

Tagi: człowieka

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email