IBA opracowuje swój plan strategiczny

31.07.2020

Międzynarodowe Stowarzyszenie Prawników International Bar Association (IBA) opracowuje plan strategiczny. Projekt jest obecnie szeroko konsultowany z członkami IBA i Adwokatura Polska także przedstawiła swoje uwagi. Wkład ten został doceniony przez przewodniczącego grupy zadaniowej ds. strategii (Strategy Working Group), Petera Bartletta.

IBA, jako organizacja dobrowolna i zrzeszająca członków z całego świata, stoi w obliczu wielu wyzwań i zmian, także w kontekście pandemii COVID-19. Misją IBA jest pomoc swoim członkom w obronie praworządności oraz wspieranie praktyki prawniczej i zawodów prawniczych. Analizując wyzwania i zagrożenia zewnętrzne i wewnętrzne IBA wskazała zarówno nasilające się ataki na praworządność, prawa człowieka i podstawowe wartości zawodów prawniczych, jak i zmieniające się wymagania klientów, cyfryzację i automatyzację oraz rosnącą rolę nowych technologii, zmiany regulacyjne dotyczące zawodów prawniczych.

Mając na uwadze te wyzwania, IBA zauważa konieczność ustalenie priorytetów, celów i sposobów ich realizacji w ciągu najbliższych lat. Temu ma służyć plan strategiczny.

Projekt planu jest obecnie szeroko konsultowany z członkami IBA i Adwokatura Polska także przedstawiła swoje uwagi. Wkład ten został doceniony przez przewodniczącego grupy zadaniowej ds. strategii (Strategy Working Group), Petera Bartletta, ktróry przesłał podziękowania.

(podziękowanie dla Adwokatury w j. angielskim)

Tagi: IBA, zagraniczne

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email