Funkcjonariusz ABW nie powinien pracować w Wywiadzie Skarbowym MF

23.07.2013

Komisja Praw Człowieka przy NRA wyraziła opinię w sprawie zajmowania stanowisk w Wywiadzie Skarbowym Ministerstwa Finansów przez funkcjonariuszy Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego. Jej zdaniem takie „kumulowanie” uprawnień wynikających z przynależności do różnych służb państwowych stanowi nieuzasadnioną i nadmierną ingerencję w prawa i wolności obywateli.

Zdaniem komisji stwarza to zagrożenie, że jedna służba będzie mogła uzyskać dostęp do danych i informacji, do uzyskania których uprawniona jest tylko inna służba. - Poszczególne służby specjalne mogą w ten sposób uzyskać informacje o obywatelu, mimo iż nie byłyby uprawnione do ich uzyskania na podstawie ustawy regulującej tylko ich działalność. – piszą adwokaci.

Obrońcy praw człowieka nie negują, że służby specjalne muszą być wyposażone w specjalne środki operacyjne i kontrolne, ale powinny być one stosowane w wyjątkowych sytuacjach. Obecna sytuacja pozostaje w głębokiej sprzeczności z zasadą demokratycznego państwa prawa i konstytucyjną zasadą proporcjonalności ograniczeń praw i wolności jednostki.

- Konstytucyjne i międzynarodowe standardy ochrony praw człowieka wymagają by kompetencje i zasoby służb państwowych nie dublowały się, były jasno określone, zaś wykonywane na ich podstawie zadania nie stanowiły nieuzasadnionej i nadmiernej ingerencji w prawa i wolności jednostek. – czytamy w stanowisku komisji.

czytaj Stanowisko Komisji Praw Człowieka

Tagi: człowieka, komisja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email