Finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji 2014

07.03.2014

Finał Ogólnopolskiego Konkursu Mistrzowie Mediacji 2014 odbył się 5 marca w Sali Kolumnowej Ministerstwa Sprawiedliwości w Warszawie. Naczelna Rada Adwokacka była partnerem tego wydarzenia.


Finał otworzył wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, który zapowiedział popularyzację mediacji, a także podziękował finalistom za przybycie. Milena Adamczewska w imieniu stowarzyszenia ELSA Poland przedstawiła rolę ELSY, mówiła też o potrzebie nabywania przez studentów prawa praktycznych umiejętności. Z kolei Agata Masełko, w imieniu ELSY jako organizatora konkursu, przedstawiła jury i zapowiedziała wystąpienia grup finałowych.

W skład jury konkursu weszli: wiceminister sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn, Marzena Kruk i Joanna Sauter-Kuna z Ministerstwa Sprawiedliwości, adw. Małgorzata Sobońska z Kancelarii MDDP, mec. Ewa Stompor-Nowicka wiceprezes Krajowej Rady Radców Prawnych, adw. Katarzyna Przyłuska-Ciszewska – prezes Centrum Mediacyjnego przy NRA oraz adw. Bartosz Grohman w imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej.

Do Finału weszły 3 grupy.

I drużyna z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie – kapitan Piotr Kucała

II drużyna z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach – kapitan Anna Bicz

III drużyna z Uniwersytetu Warszawskiego - kapitan Jacek Czarnecki

Zadaniem drużyn było przedstawienie symulacji mediacji.

I drużyna, z Krakowa, zmierzyła się z prezentacją kazusu: Budowlaniec SA produkuje cegły. Zawarł kontrakt ze Speed-Trans SA na realizację transportów cegieł do dystrybutorów. Wskutek trudności na rynku pracy kierowców z uprawnieniami do prowadzenia pojazdów o największym tonażu, Speed-Trans SA nie był w stanie realizować kontraktu, co spowodowało dla Budowlańca SA ryzyko utraty pozycji rynkowej i ryzyko utraty kontrahentów. Budowlaniec SA wezwał Speed-Trans SA do zapłaty kary umownej.

Mediator trafnie ustalił priorytety stron i model satysfakcjonującego je rozwiązania. Zaakcentował zasady mediacji i jej dobrowolność. Były emocje i doskonała gra wszystkich uczestników. Strony osiągnęły porozumienie, czyniąc wzajemne ustępstwa przy bardzo wydatnej pomocy mediatora.

Następnie wystąpiła II drużyna, z Katowic. Uczestnicy przed rozpoczęciem symulacji przekazali Jury materiały w postaci kopii wniosku o mediację, umowy mediacyjnej oraz regulaminu Centrum Mediacyjnego Medius. Mediator przedstawiła zasady mediacji, akcentując jej dobrowolność i bezstronność mediatora. Strony przedstawiały swoje stanowiska.

Kazus opisywał następujący stan faktyczny: Spółka Papryczka i Spółka Chilli weszły w spór na kanwie wykorzystania znaku towarowego. Papryczka wezwała spółkę Chilli do zaprzestania wykorzystania znaku towarowego. Każda ze stron trwała przy swoim stanowisku. Papryczka żądała zaprzestania wykorzystywania znaku, jego zmiany oraz zniszczenia wszystkich towarów oznaczonych spornym znakiem. Chilli w wyniku procesu mediacji łagodziła stanowisko i zgodziła się na modyfikację znaku, zastrzegając jednocześnie niemożliwość zniszczenia już wprowadzonych do obrotu towarów oznaczonych spornym znakiem.  Doszło do sporów i wybuchu emocji. Mediator zaproponowała przerwę. Strony w końcu osiągnęły porozumienie, zakończone podpisaniem ugody.

Po symulacji członkowie drużyny przedstawili opis stanu faktycznego i uzasadnili swoje działania przed Jury. Przedstawiali też genezę konfliktu. Wskazali przepisy jakie zostały naruszone wskutek bezprawnego używania  znaku towarowego i metody jakie zastosowali w procesie mediacji.

III drużyna przedstawiła symulację następującego kazusu:  Nowax sp. z o.o., i Budmar Sp. z o.o. weszły w spór, gdyż Nowax napotkał nieoczekiwane trudności związane z procesem inwestycyjnym realizowanym przez Budmar. Osią sporu była kwestia wykonania końcowego. Budmar opuścił plac budowy toru saneczkowego, tłumacząc zejście niemożliwością kontynuowania prac w związku z niskimi temperaturami.  Na poparcie swoich twierdzeń Budmar przedstawił opinię z instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, potwierdzającej anomalia pogodowe.

Mediator przedstawiła zalety mediacji i wskazała na jej dobrowolność oraz na koszty mediacji. Prezentacja była dobrze przygotowana technicznie, w tle słychać było głos lektora, który tłumaczył elementy procesu mediacji.

Mediator trafnie podchwyciła, że obie strony są zainteresowane kontynuowaniem współpracy, ale różni je ocena sytuacji. Mediator sprawnie tłumiła emocje stron, po czym odbyła indywidualne spotkanie z każdą ze stron, wysłuchując ich racji i obaw. Uświadomiła też stronom konsekwencje ewentualnego niekorzystnego rozstrzygnięcia sądowego. Strony w efekcie osiągnęły porozumienie.

Po symulacji uczestnicy III drużyny przedstawili tło mediacji i kierujące stronami racje.

W czwartek, 6 marca, jury ogłosiło zwycięzcę, którym została drużyna z Katowic.

Minister Wojciech Węgrzyn po ogłoszeniu wyników pogratulował wszystkim uczestnikom. Następnie sędzia Joanna Sauter-Kuna podsumowała wystąpienia i uzasadniła czym kierowało się jury przy wyłanianiu zwycięskiej drużyny.

Zwycięska drużyna otrzymała nagrodę pieniężną, a każdy uczestnik Finału nagrody książkowe i upominki.

W imieniu Naczelnej Rady Adwokackiej głos zabrał adw. Bartosz Grohman. Wręczył uczestnikom nagranie spektaklu „Ja jestem Żyd z Wesela” oraz album z płytami CD, wydany staraniem Naczelnej Rady Adwokackiej a poświęcony pamięci abp. Józefa Życińskiego. Podkreślił kunszt aktorski uczestników i zaznaczył, że Adwokatura nie tylko występuje w obronie praw i wolności obywatelskich, ale i wspiera wydarzenia kulturalne. Podziękowania za organizację konkursu należą się paniom Milenie Adamczewskiej i Agacie Masełko z ELSA Poland.

Zobacz galerię 

Tagi: konkurs, mediacje

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email