Dziennikarz-prawnik: współczesne spojrzenie na wzajemne relacje grup zawodowych

29.05.2013

Obserwacja stosunków dziennikarzy i prawników skłania do postawienia wielu pytań: czy dziennikarz jest w stanie rzetelnie i zrozumiale przedstawić sprawy prawne? Czy obecność kamer i mikrofonów na sali rozpraw skłania adwokatów, prokuratorów i sędziów do starannej pracy, czy może sprawia, że odgrywają oni swoje role na pokaz? Czy sprawozdania z procesów kreują świadomość społeczeństwa? Próbą odpowiedzi na te pytania jest nowa publikacja pt. „Prawnicy i dziennikarze – współpraca, rywalizacja, manipulacja” pod redakcją Elżbiety Łojko.

Monografia jest efektem zdarzeń i zainteresowań badawczych osób zwiąnych z Wydziałem Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego. – Początek tych zainteresowań datuje się na połowę lat 90. , gdy w ramach projektu badawczego „Jakiego prawa Polacy potrzebują” w Katedrze Socjologii Prawa WPiA UW podjęto badania między innymi nad rolą dziennikarzy – publicystów prawnych w kształtowaniu wizji prawa w społeczeństwie. – tłumaczy we wstępie doc. dr Elżbieta Łojko.

Zespół badawczy składał się z czterech osób – prawników i absolwentów WPiA UW: mgr Agata Raczkowska, mgr Paweł Rochowicz, dr Monika Dziurnikowska-Stefańska oraz doc. dr Elżbieta Łojko.

Prawo i media to dziedziny, które pełnią istotne role w życiu publicznym. Celem autorów publikacji była szeroka analiza kierunków wzajemnej współpracy pomiędzy adwokatami i dziennikarzami na podstawie ich osobistych zdarzeń, rozmów i obserwacji.

- Dziennikarze najczęściej nie dążą do umyślnego przeinaczenia faktów. Respondenci-dziennikarze w zasadzie nie odczuwają nacisków redakcji, by podjąć akcję medialną przeciwko którejś ze stron. Zafałszowania obrazu procesu wynikają raczej ze słabego przygotowania dziennikarzy do relacjonowania procesów sądowych, zawodowej niestaranności, powierzchniowego lub jednostronnego ujęcia tematu oraz nadmiernego upraszczania języka relacji (...) – pisze Paweł Rochowicz. Elżbieta Łojko uważa natomiast, że media dobrze wyczuwają słabości wymiaru sprawiedliwości, a nawet z zawodową sprawnością wręcz tropią tego typu sytuacje, gdyż są one nośne medialnie, bo wywołują silny rezonans społeczny.

Monografia ukazała się nakładem wydawnictwa Stowarzyszenie Absolwentów Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.

Zachęcamy do lektury.

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email