Dyscyplinarka dla prokuratora za przesłuchiwanie adwokata

22.07.2013

Po raz pierwszy Sąd Dyscyplinarny dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym uwzględnił wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego przeciwko prokuratorowi, który przesłuchiwał adwokata w charakterze świadka.

Adwokat z Płocka 14 kwietnia 2010 roku został ustanowiony jako obrońca podejrzanych w sprawie prowadzonej przez Prokuraturę Apelacyjną w Warszawie. Już po ustanowieniu go obrońcą, otrzymał on wezwanie do osobistego stawiennictwa w charakterze świadka w tejże sprawie do Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie. O wezwaniu tym adwokat poinformował dziekana ORA w Płocku, po czym podjęto decyzję, aby przy tej czynności w charakterze jego pełnomocnika był ówczesny wicedziekan ORA w Płocku adw. Marek Szczygielski. Czynność ta odbyła się w dniu 20 maja 2010. W dniu 25 lutego 2011 roku adwokat otrzymał kolejne pismo z Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie, informujące o przesłuchaniu jego mandanta. Jednocześnie prokurator przypomniał adwokatowi, iż w tej sprawie jest on również świadkiem i jako taki będzie on wymieniony w akcie oskarżenia na liście świadków. Przesłuchanie podejrzanego odbyło się 9 marca 2011 roku przy udziale jego obrońcy, wcześniej przesłuchiwanego w charakterze świadka.

W marcu 2011 adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej interweniował w tej sprawie u Andrzeja Seremeta, prokuratora generalnego RP.  8 maja 2012 roku rzecznik dyscyplinarny Prokuratury Apelacyjnej w Warszawie wszczął postępowanie wyjaśniające. 12 kwietnia 2013 sprawa trafiła do Sądu Dyscyplinarnego dla Prokuratorów przy Prokuratorze Generalnym, o czym prokurator generalny poinformował prezesa NRA w piśmie z 5 lipca br.

 

 

Tagi: obrońca, dyscyplinarny, prokurator

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email