Dr Adam Bodnar nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich

07.08.2015

Dr Adam Bodnar będzie nowym Rzecznikiem Praw Obywatelskich. Wybór Sejmu zatwierdzili 7 sierpnia senatorowie RP. 

Do poparcia kandydatury dr. Bodnara zachęcał adw. Andrzej Zwara, prezes Naczelnej Rady Adwokackiej, w liście do senatorów, który wystosował 4 sierpnia br. "Doktor Adam Bodnar odznacza się wyjątkowym dorobkiem zawodowym i naukowym. Dotychczasowe osiągnięcia na polu ochrony praw jednostki, a także postawa zaprezentowana w trakcie ubiegania się o wybór na stanowisko Rzecznika Praw Obywatelskich czynią doktora Adama Bodnara odpowiednim kandydatem oraz dają gwarancję należytego i odpowiedzialnego pełnienia przez niego urzędu Rzecznika Praw Obywatelskich" - czytamy w liście prezesa Zwary. Zaznaczył on, że choć osobiście nie podziela niektórych poglądów dr. Bodnara, to nie ma wątpliwości, że jako RPO, działając na rzecz praw i wolnności, będzie kierował się Konstytucją RP a nie swoimi prywatnymi poglądami.

"W Polsce jest wiele niesprawiedliwości i zagrożeń dla praw i wolności, wymagających pilnej i aktywnej interwencji ze strony Rzecznika Praw Obywatelskich. Sprawny wybór nowego Rzecznika służyć będzie efektywnej ochronie praw i wolności oraz wzmocnieniu sprawiedliwego i demokratycznego chrakteru Państwa polskiego" - podkreślił adw. Andrzej Zwara.

(czytal list prezesa NRA do senatorów)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email