Deklaracja FBE na temat sytuacji w Polsce

04.07.2018

Federacja Adwokatur Europejskich (FBE) wystosowała 2 lipca br. deklarację na temat sytuacji w Polsce. FBE bardzo niepokoją kwestie niezawisłości sędziów w naszym kraju.

W deklaracji czytamy, że Federacja Adwokatur Europejskich (FBE) działa na rzecz praworządności, dostępu do wymiaru sprawiedliwości i obrony praw człowieka. FBE bardzo niepokoją kwestie niezawisłości sędziów w Polsce. FBE zdaje sobie sprawę ze Sprawozdania i oświadczenia wydanego przez Specjalnego Sprawozdawcę ONZ na temat niezawisłości sędziów oraz adwokatów i radców prawnych: http://www.ohchr.org/EN/Issues/Judiciary

W sprawozdaniu Specjalny Sprawozdawca wskazuje na fakt, iż sytuacja w Polsce stanie się krytyczna, gdy 3 lipca 2018 r. 40% Sędziów Sądu Najwyższego zostanie zmuszonych do przejścia w stan spoczynku przed upływem ich kadencji. Działanie to stanowi naruszenie zapisów polskiej Konstytucji i oznacza niepokojące upolitycznienie wymiaru sprawiedliwości. Zamiast pozostać na swoim stanowisku do upływu sześcioletniej kadencji, każdy sędzia, który ukończył 65 lat życia musi z dniem 3 lipca (wtorek) przejść w stan spoczynku.

Pan Michele Lucherini, Prezydent FBE, oświadczył: „Zmiany te godzą w praworządność i zasadę niezawisłości sędziów. Gdy upolityczniony zostaje wymiar sprawiedliwości, zagrożona zostaje sprawiedliwość a system sprawiedliwości może wydawać się mniej sprawiedliwy i skutkować niewiarą obywateli w ich dostęp do wymiaru sprawiedliwości.”

 

Michele Lucherini

Prezydent Federation des Barreaux D’Europe

(czytaj deklarację FBE w formacie pdf)

Tagi: zagraniczne, FBE

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email