Czy sądy dyscyplinarne zobligowane są do sporządzania uzasadnień?

23.10.2013

Poniżej publikujemy glosę adw. Radosława Baszuka, wiceprezesa Sądu Dyscyplinarnego warszawskiej izby adwokackiej, do postanowienia Wyższego Sądu Dyscyplinarnego z 15 czerwca 2013 (WSD 140/12).

W postanowieniu tym WSD stwierdza, że sądy dyscyplinarne z urzędu sporządzają uzasadnienia wydanych orzeczeń i również z urzędu doręczają je stronom oraz ministrowi sprawiedliwości. Swoją opinię w tej sprawę prezentuje adw. Radosław Baszuk.

Czytaj glosę

Tagi: ministerstwo, sąd, dyscyplinarny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email