Czescy prokuratorzy i adwokaci ws naruszenia tajemnicy zawodowej w Polsce

11.10.2018

Unia Prokuratorów i Czeska Komora Adwokacka wydały 4 października br. wspólne stanowisko w sprawie naruszenia tajemnicy zawodowej w Polsce.

Publikujemy treść stanowiska:

Unia Prokuratorów i Czeska Komora Adwokacka potępia kolejną część polskiej reformy sądownictwa. Polskie władze proponują uchylenie tajemnicy zawodowej m.in. adwokackiej, lekarskiej, dziennikarskiej, notariuszy, radcy prawnego, doradcy podatkowego, w ten sposób, że o uchyleniu tajemnicy zawodowej nadal powinien decydować nie sędzia, a prokurator. Tajemnica zawodowa wybranych profesji jest wartością zasadniczą, która stanowi dla obywateli gwarancję konstytucyjnie deklarowanego prawa do sprawiedliwego procesu i ochrony prywatności, a tym samym powinna być objęta ochroną władzy sądowniczej. Jest to jeden z kroków, które mogą zagrażać niezależności sądownictwa w Polsce, podważać rządy prawa oraz zagrażać prawom i wolności człowieka. Z uwagi na tradycyjne zasady podziału władzy i wzajemnego połączenia polskiej prokuratury z reprezentacją polityczną, nie można zagwarantować, że prokuratura będzie przy uchylaniu tajemnicy zawodowej postępowała niezależnie i z poszanowaniem podstawowych praw człowieka. Chociaż prokuratorzy i adwokaci z natury rzeczy w wielu przypadkach są przeciwnikami, stwierdzają wspólnie, że niezależny wymiar sprawiedliwości, w tym stan adwokacki, jest podstawowym warunkiem demokratycznych rządów prawa i jest wspólnym interesem nie tylko wszystkich zawodów prawniczych, ale przede wszystkim obywateli.

W Pradze dnia 4 października 2018

 

JUDr. Jan Lata, Ph.D.                JUDr. Vladimír Jirousek

Prezydent Unii Prokuratorów      Przewodniczący Czeskiej Komory Adwokackiej

Tagi: tajemnica zawodowa, Czechy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email