Bydgoska izba adwokacka i Kuratorium Oświaty na rzecz mediacji

09.11.2015

Okręgowa Rada Adwokacka w Bydgoszczy i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy podpisały umowę o współpracy na rzecz upowszechniania wiedzy o sposobach rozwiązywania konfliktów. Współpraca przewiduje m.in. organizację szkoleń z zakresu mediacji, skierowanych przede wszystkich do uczniów, dyrektorów, nauczycieli i środowisk zajmujących się oświatą z województwa kujawsko-pomorskiego. Pierwsze szkolenia ruszają 10 listopada. 

Konflikty są naturalnym skutkiem interakcji między ludźmi i same w sobie nie stanowią problemu. Problem natomiast może stanowić sposób, w jaki przebiegają. Dlatego istotne jest budowanie świadomości społecznej o sposobach radzenia sobie z sytuacjami konfliktowymi i przekonanie, że spory można z powodzeniem rozwiązywać na drodze ugodowej.

W związku z tym ORA Bydgoszcz i Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy podjęły decyzję o wspólnym działaniu na rzecz upowszechniania wiedzy o mediacji. Umowę w tej sprawie podpisały adw. Justyna Mazur, dziekan ORA Bydgoszcz oraz Jolanta Metkowska, p.o. Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty w Bydgoszczy. Szkolenia poprowadzą adwokaci i aplikanci adwokaccy będący mediatorami Sądu Arbitrażowego przy izbie adwokackiej w Bydgoszczy.

Jako pierwsi przeszkoleni zostaną pracownicy Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy. Pierwsze z dwóch szkoleń odbędzie się 10 listopada br. (wtorek), w godzinach 10.00-14.00, w toruńskiej delegaturze Kuratorium Oświaty i poprowadzi je adw. Karolina Korkowska-Krokos. Szkolenie dla pracowników Kuratorium w Bydgoszczy odbędzie się 17 listopada br. (wtorek) w godz. 10.00-14.00 i poprowadzi je adw. Bartosz Mikołajczyk.

Uczestnicy szkolenia poznają m.in. zagadnienia takie jak: rodzaje i zastosowania mediacji; proces mediacji, jego zasady, przebieg, rolę i zadania mediatora; umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne niezbędne w prowadzeniu mediacji oraz narzędzia, techniki i strategie mediacyjne.

(zobacz komunikat ORA w Bydgoszczy)

Tagi: mediacje, ORA

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email