Będzie można zaskarżyć postanowienie o przyznanych kosztach za odmowę sporządzenia kasacji

23.10.2013

Brak możliwości zaskarżenia postanowienia sądu w sprawie przyznania kosztów za sporządzenie przez adwokata z urzędu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej jest niezgodne z konstytucją.

22 października Trybunał Konstytucyjny rozpoznał wniosek adw. Moniki T., która została wyznaczona na pełnomocnika z urzędu, aby sporządzić skargę kasacyjną. Odmówiła uznając, że nie ma podstaw do jej sporządzenia. Poinformowała o tym dziekana ORA i sąd apelacyjny oraz wniosła o przyznanie jej kosztów zastępstwa. Adwokat uznała, że przyznana kwota jest za niska i złożyła zażalenie do innego składu sądu apelacyjnego. Jednak zażalenie zostało odrzucone ponieważ sąd uznał, że w takiej sytuacji zażalenie nie przysługuje.

Trybunał orzekł, że art. 3942 § 1 Kodeksu postępowania cywilnego, w zakresie, w jakim nie przewiduje możliwości zaskarżenia postanowienia sądu drugiej instancji w sprawie przyznania kosztów nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej z urzędu, polegającej na sporządzeniu opinii o braku podstaw do wniesienia skargi kasacyjnej jest niezgodny z konstytucją. Zdaniem TK brak możliwości zaskarżenia badanych postanowień nie spełnia konstytucyjnego standardu należytej procedury sądowej.

Trybunał uzasadnił, że postanowienie w sprawie nieopłaconych kosztów pomocy prawnej udzielonej z urzędu dotyczy istotnych praw majątkowych pełnomocnika z urzędu, które wymagają odpowiedniej ochrony sądowej. Konkretna wysokość wynagrodzenia przyznana adwokatowi zależy m.in. od tego, jak sąd orzekający oceni wiedzę i zaangażowanie pełnomocnika w sprawę, oraz czy prawidłowo zastosuje stawki uregulowane w odpowiednich przepisach. Nie można wykluczyć możliwości powstawania błędów lub pomyłek, które powinny być skutecznie kwestionowane przez osobę zainteresowaną.

Rozprawie przewodniczył sędzia TK Leon Kieres, a sprawozdawcą był sędzia TK Wojciech Hermeliński.

(sygn. akt SK 14/13)

Tagi: stawka, trybunał

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email