Ankieta nt. zgodności z normami prawnymi i etycznymi w przedsiębiorstwach

02.04.2015

Ankietę nt. zgodności z normami prawnymi i etycznymi w małych i średnich przedsiębiorstwach przygotowała adw. Magdalena Jampolska-Domańska z izby warszawskiej. Zwraca się ona z prośbą do Koleżanek i Kolegów adwokatów o pomoc w rozpowszechnieniu ankiety wśród klientów. 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy Adwokaci,

jestem adwokatem Izby Adwokackiej w Warszawie. Interesuję się zagadnieniem compliance w małych i średnich przedsiębiorstwach. Jestem również członkiem Stowarzyszenia Compliance.

Obecnie w ramach studiów podyplomowych Polityka Compliance w organizacji, utworzonych przez Center of Excellence Akademii Leona Koźmińskiego prowadzę badania niezbędne do przygotowania pracy dyplomowej, obejmującej tematykę Compliance (zgodność z normami prawnymi i etycznymi) w małych i średnich przedsiębiorstwach.

Wobec powyższego zwracam się do Państwa z prośbą o przekazanie linku do badania (ankiety) swoim Klientom.

https://compliance.ankietka.pl/

Ankieta skierowana jest do członków zarządu lub osób zarządzających w przedsiębiorstwach zatrudniających od 10 do 250 osób (niezależnie od podstawy prawnej zatrudnienia, tj. np. umowy o pracę, umowy cywilnoprawne, samozatrudnienie). Jej wypełnienie powinno zająć około 10 minut.

Opracowane przeze mnie wyniki badania będą całkowicie anonimowe i zostaną wykorzystane jedynie dla celów pracy dyplomowej i ewentualnych dalszych publikacji. Jednocześnie zobowiązuję się do zachowania całkowitej poufności w zakresie pozyskanych danych umożliwiających identyfikację przedsiębiorstwa.

Zachęcam również Państwa do wzięcia udziału w badaniu, o ile spełniacie Państwo wskazane powyżej kryterium zatrudnienia.

Z wyrazami szacunku

adw. Magdalena Jampolska-Domańska

 

Tagi: ankieta

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email