Analiza wyników egzaminu na aplikację adwokacką

12.10.2016

Tegoroczny egzamin na aplikację adwokacką zdało 1261 osób, tj. 43% ze wszystkich osób, które przystąpiły do egzaminu. Adw. Jerzy Zięba, dziekan ORA w Kielcach i opiekun komisji kształcenia aplikantów adwokackich z ramienia NRA, dokonał analizy wyników egzaminu.

Aby zdać egzamin należało odpowiedzieć na co najmniej 100 ze 150 pytań. Zdecydowana większość – 701 osób - udzieliła prawidłowych odpowiedzi w przedziale 100-109 punktów. Tylko jedna osoba zmieściła się w przedziale 140-150 punktów. Analiza wyników egzaminów wskazuje, że w przypadku zaostrzenia kryteriów naboru na aplikację, poprzez podniesienie progu punktowego oraz zakładając pewna stałą statystyczną tendencję zdawalności egzaminu wstępnego, nastąpiłby znaczny spadek liczby aplikantów.

Czytaj więcej


Tagi: aplikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email