Amnesty International w Polsce zaprasza do współpracy prawników

24.08.2017

Stowarzyszenie Amnesty International w Polsce zaprasza do współpracy prawników. 

"Prawa i wolności obywatelskie to fundament demokratycznego państwa prawa. Brak respektowania praw człowieka, to prosta droga do nadużyć wobec ludzi i całych grup społecznych. Dołącz do Amnesty International i pomóż nam bronić praworządności w Polsce!" - czytamy w apelu stowarzyszenia. 

Adwokatura, którą stanowi ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, powołana jest do udzielania pomocy prawnej, współdziałania w ochronie praw i wolności obywatelskich oraz w kształtowaniu i stosowaniu prawa. 

Amnesty International w Polsce jest stowarzyszeniem, czyli masowym i demokratycznym ruchem współtworzonym przez ponad 7 tysięcy członków i członkiń oraz dziesiątki tysięcy sympatyków. 6 czerwca 1990 r. sąd w Gdańsku zarejestrował Stowarzyszenie Amnesty International. Ponad 25 lat temu powstanie organizacji wspierali m.in. działacze demokratycznej opozycji, budujący w Polsce podstawy społeczeństwa obywatelskiego.

Amnesty International na bieżąco obserwuje i komentuje wydarzenia publiczne, wypowiedzi polityków, działania sił porządkowych mające znacznie dla rządów prawa w Polsce. Ponadto monitoruje i bierze udział w procesie legislacyjnym dotyczącym kluczowych rozwiązań ustrojowych. Komentuje projekty ustaw, przygotowuje opinie lub stanowiska, uczestniczy w obradach Parlamentu, przygotowuje raporty na temat konsekwencji zmian legislacyjnych, wskazuje na rozwiązania, które wymagają kontroli Trybunału Konstytucyjnego, występuje z apelami do władz.

Amnesty International przygotowuje również raporty i informacje o sytuacji w Polsce dla organizacji międzynarodowych.

Amnesty International monitoruje i bierze udział w procesie legislacyjnym dotyczącym gwarancji niezależności i niezawisłości sądownictwa. Dokumentuje przypadki nacisku na poszczególnych sędziów ze strony władzy wykonawczej, w postaci nieuzasadnionych decyzji kadrowych, krytyki nieprawomocnych orzeczeń, dyskredytacji kwalifikacji sędziów.

Stowarzyszenie wystąpiło z apelem do prawników o przyłączenie się do jego działań. Nowi członkowie: 

  • otrzymują legitymację członkowską jednej z największych na świecie organizacji broniącej praw człowieka
  • stają się częścią ruchu ludzi, którzy niesprawiedliwość na świecie traktują osobiście
  • współdecydują o kierunku działań Amnesty i wyborze priorytetów
  • dostają powiadomienia o akcjach i kampaniach na rzecz praw człowieka
  • mają możliwość utworzenia grupy lokalnej i realizacji projektów na rzecz praw człowieka
  • uzyskują dostęp do unikalnych publikacji oraz raportów
Uzyskać członkostwo w Amnesty International w Polsce można za pośrednictwem strony: (zobacz stronę)

 

AI to międzynarodowa organizacja pozarządowa, której celem jest zapobieganie naruszeniom praw człowieka poprzez wszelkie pokojowe akcje obywatelskie – od organizowania pisania listów do rządów krajów łamiących te prawa, poprzez publikowanie informacji o takich naruszeniach, po realną pomoc finansową i prawną poszkodowanym osobom.

Organizacja jest laureatem Pokojowej Nagrody Nobla z 1977 roku za „wkład w umacnianie podstaw wolności, sprawiedliwości, a tym samym pokoju na całym świecie”.

Amnesty International finansuje swoją działalność głównie ze składek członkowskich i darowizn od osób indywidualnych i firm. Amnesty International jest organizacją niezależną i bezstronną.

Amnesty International wspiera obecnie ponad 7 mln osób w 150 krajach świata.

Tagi: Amnesty International

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email