ALERT: zmiany w kodeksie pracy

01.12.2014

Trwają prace nad istotnymi zmianami w kodeksie pracy. Zgodnie z treścią uzasadnienia, główne zmiany o charakterze systemowym, wprowadzane przedmiotową nowelizacją, mają być dokonane w kilku obszarach. 

Zmiany mają dotyczyć: rodzajów umów o pracę; przesłanek zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na okres próbny; zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony; dopuszczalności i okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony; zwalniania pracowników z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia.Konkretne zmiany miałyby dotyczyć:

1) ograniczenia rodzajów umów o pracę do trzech - w miejsce obecnych czterech;

2) dookreślenia specyfiki umowy o pracę na okres próbny;

3) zmiany zasad zatrudniania pracowników na podstawie umów o pracę na czas określony przez wprowadzenie bardziej skutecznego sposobu limitowania tych umów;

4) uzależnienia długości okresu wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy, analogicznie jak w przypadku umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony;

5) umożliwienia pracodawcy jednostronnego zwolnienia pracownika z obowiązku świadczenia pracy w okresie wypowiedzenia z zachowaniem prawa do wynagrodzenia.

W załączeniu link do projektu wraz z uzasadnieniem.

http://www.mpips.gov.pl/bip/projekty-aktow-prawnych/projekty-ustaw/prawo-pracy/projekt-ustawy-o-zmianie-ustawy---kodeks-pracy-oraz-niektorych-innych-ustaw-1/

opracowała adw. Joanna Jasiewicz

 

Tagi: praca

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email