Alert prawa pracy: umowy na czas nieokreślony

24.09.2014

Sąd Najwyższy, w składzie 7 sędziów, 23 września podjął istotną uchwałę w zakresie prawa pracy, a konkretnie uznania umowy o pracę za zawartą na czas nieokreślony. Orzeczenie ma istotne implikacje praktyczne zarówno dla pracodawców, jak i pracowników. Alert prawa pracy opracowała adw. Joanna Jasiewicz.


Zgodnie z wnioskiem Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego, uchwała miała być odpowiedzią na sygnalizowaną rozbieżność w wykładni prawa dotycząca skutków prawnych zawierania umów o pracę na czas określony przez okres dłuższy niż 24 miesiące pod rządami ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm. tzw. ustawy antykryzysowej).


Uchwała składu 7 sędziów Sądu Najwyższego z dnia 23 września 2014 r.

Uchwała została podjęta przy 1 zdaniu odrębnym.

Sygnatura sprawy: III PZP 2/14

Czy skutkiem przekroczenia 24 miesięcznego okresu zatrudnienia określonego w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorstw (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.) jest rozwiązanie umowy o pracę na czas określony, a w razie kontynuowania zatrudnienia, nawiązanie stosunku pracy na czas nieokreślony przez tzw. dopuszczenie do pracy, czy też przekształcenie umowy o pracę na czas określony już w dniu jej zawarcia w umowę na czas nieokreślony?

Przekroczenie 24 miesięcznego okresu zatrudnienia, o którym mowa w art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 1 lipca 2009 r. o łagodzeniu skutków kryzysu ekonomicznego dla pracowników i przedsiębiorców (Dz. U. Nr 125, poz. 1035 ze zm.), jest równoznaczne w skutkach prawnych z zawarciem umowy o pracę na czas nieokreślony.

Tagi: praca

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email