Akty prawne i orzecznictwo z zakresu prawa i postępowania cywilnego

01.07.2014

Przedstawiamy przegląd aktów prawnych i orzeczeń z zakresu prawa i postępowania cywilnego opracowany przez adw. Jolantę Tymińską-Góralczyk z komisji Komunikacji Społecznej przy NRA.

Opracowanie powstało w oparciu o informacje zamieszczone w  Dzienniku Ustaw, w Monitorze Polskim, w zbiorze urzędowym Orzecznictwa Sądu Najwyższego Izba Cywilna, a także w oparciu o informacje o bieżących orzeczeniach Trybunału Konstytucyjnego w kwestiach dotyczących zagadnień cywilistycznych. Informacjom towarzyszą krótkie omówienia aktów prawnych.

Materiał znajduje się również w zakładce "Aktualności: akty wykonawcze, orzecznictwo, publicystyka".

czytaj dokument

Tagi: legislacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email