Adwokat będzie mógł się wpisać na listę w ciągu 10 lat od egzaminu

12.08.2014

Dziś wchodzi w życie ustawa z 26 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy Prawo o adwokaturze oraz niektórych innych ustaw. Nowością jest przepis dający możliwość wpisania się na listę adwokatów po uzyskaniu pozytywnego wyniku egzaminu adwokackiego w terminie 10 lat od doręczenia uchwały o wyniku egzaminu adwokackiego.

W ustawie zmieniono przepisy dotyczące możliwości ponownego wpisu na listę adwokatów po dyscyplinarnym skreśleniu z listy. Przepisy zakładają, że osoba którą ukarano wydaleniem z adwokatury nie będzie mogła ubiegać się o ponowny wpis na listę przez 10 lat od uprawomocnienia się orzeczenia kary. Z kolei aplikanci ukarani w ten sposób będą mieli prawo ponownie ubiegać się o wpis po 5 latach od uprawomocnienia się orzeczenia o wydaleniu z adwokatury.

Nowelizacja Poa określa warunki usunięcia wzmianki o ukaraniu dyscyplinarnym po upływie: 3 lat od uprawomocnienia się orzeczenia dyscyplinarnego orzekającego karę upomnienia, nagany lub karę pieniężną, 5 lat od odbycia kary zawieszenia w czynnościach zawodowych, 15 lat w stosunku do adwokata albo 7,5 roku w stosunku do aplikanta adwokackiego od uprawomocnienia się orzeczenia orzekającego karę wydalenia z adwokatury.

Czytaj ustawę

 

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email