Adwokaci rzadko zostają sędziami

08.10.2013

Polski „statystyczny sędzia” ma 35-40 lat i brak doświadczenia w innych zawodach prawniczych. – wynika z dziennikarskiej analizy zawartej w artykule najnowszego numeru "Na Wokandzie". 

O urząd sędziego starają się głównie asystenci i referendarze sądowi. Adwokaci rzadko przechodzą do sądownictwa. – Były lata, że żaden nie decydował się na karierę sędziowską. – tłumaczy red. Wojciech Tumidalski. Ponadto w swojej analizie autor dowodzi, że trzon polskich sędziów to ludzie młodzi. – Trudno o nich mówić, że wywodzą się z PRL-u, bo w tym okresie co najwyżej zdawali matury. Skoro w sądach rejonowych w większości orzekają osoby, które do zawodu przyszły po 1989 r., należałoby zweryfikować czasem podnoszoną tezę o wyrokach budzących społeczne zastrzeżenia ze względu na brak „oczyszczenia się” środowiska sędziowskiego. – czytamy. W celu usprawnienia procedury nominacji na stanowiska orzecznicze, rozpoczęły się prace nad nowelizacją przepisów przywracających instytucję asesora sędziowskiego. Pomysł ten wspiera resort sprawiedliwości.

Co jeszcze nowego w „Na wokandzie”?

W najnowszym wydaniu pisma przeczytamy także dwa wywiady. Adam Pawlak, dyrektor Departamentu Strategii i Deregulacji Ministerstwa Sprawiedliwości, wraża swoją opinię w kwestii reformy sądownictwa i tłumaczy ministerialną koncepcję zarządzania strategicznego na tle wymiaru sprawiedliwości. Na pytania dotyczące kondycji prokuratury odpowiada prokurator Kazimierz Olejnik.

Ponadto tradycyjnie w „Na wokandzie” znajdziemy teksty zawierające praktyczne informacje dla osób związanych zawodowo z wymiarem sprawiedliwości, porady dla młodych adeptów profesji prawniczych, zestawienie orzeczeń Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. W numerze opublikowano także ciekawe teksty felietonistów cenionych w środowisku prawniczym: adw. Jacka Dubois, Teresy Romer, sędzi Sądu Najwyższego w stanie spoczynku, prof. Andrzeja Zolla, byłego sędziego i prezesa Trybunału Konstytucyjnego, oraz Krzysztofa Sobczaka, redaktora naczelnego serwisów Lex.pl.

 

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email