Adwokaci Kardas i Gutowski o prawie łaski

02.12.2015

W dzienniku Rzeczpospolita ukazała się publikacja adw. prof. Piotra Kardasa i adw. prof. Macieja Gutowskiego, w której analizują prawne aspekty ułaskawienia.

- Najważniejsze jest to, czy leżąca u podstaw ułaskawienia dokonanego przez prezydenta wykładnia konstytucji jest zgodna z elementarnym poczuciem sprawiedliwości i słuszności. Czy da się pogodzić z powinnością czuwania nad przestrzeganiem konstytucji stworzenie sytuacji, w której prawo łaski postrzegane jest przez znaczną część społeczeństwa jako instrument wykorzystywany do uniknięcia odpowiedzialności karnej przez wysokiego urzędnika państwa – piszą adwokaci.

Czytaj artykuł  

Tagi: publikacja

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email