Adwokaci Gutowski i Kardas: Wolne sądy a wolni ludzie, czas na debatę

18.12.2018

Zaskakuje, jak bardzo organy procesowe nie są skłonne do zmiany podejścia do zatrzymania i tymczasowego aresztowania - zwracają uwagę adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się dziś na łamach "Rzeczpospolitej".

Pochłonięci debatą o rządach prawa, niezależności sądów i niezawisłości sędziowskiej, pomijamy niekiedy kwestie równie istotne z punktu widzenia jednostki - napisali autorzy. Pamiętając o wolności sądów, zapominamy o wolności ludzi. Przed kilkoma dniami Ministerstwo Sprawiedliwości przedstawiło projekt nowelizacji kodeksu postępowania karnego, którego uchwalenie ma prowadzić do przyspieszenia postępowania karnego.  Dokument nie zawiera żadnych propozycji zmian gwarancji związanych z procesowym pozbawieniem wolności. Tymczasem kwestia reakcji na skalę oraz podstawy stosowania tymczasowego aresztowania od dawna jest przedmiotem krytycznych uwag nie tylko Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, ale także przedstawicieli władz publicznych.

(czytaj cały artykuł)

Tagi: felieton, tymczasowe zatrzymanie

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email