Adwokaci Gutowski i Kardas nt. ekwilibrystyki pytań do TK

23.07.2019

Pytania prawne do Trybunału Konstytucyjnego i zabezpieczenie odsuwające od czynności prezesa izby Sądu Najwyższego eksponują problem nadużywania prawa - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas we wspólnym felietonie opublikowanym 23 lipca na łamach "Rzeczpospolitej".

Autorzy zwracają uwagę, że jeden z nowo powołanych sędziów Sądu Najwyższego wystąpił w lipcu do Trybunału Konstytucyjnego z pytaniami prawnymi, które dotyczą powołań sędziów SN na podstawie uchwał poprzedniej Krajowej Rady Sądownictwa oraz uprawnień do pełnienia funkcji pierwszego prezesa i prezesów SN przez takich sędziów. W konsekwencji wstrzymano wykonywanie czynności kierowniczych i organizacyjnych przez prezesa Izby Cywilnej Sądu Najwyższego.

(czytaj felieton)

Tagi: felieton, Sąd Najwyższy, Trybunał Konstytucyjny

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email