Adw. prof. Kardas o kolejnych zmianach w procedurze karnej

26.01.2016

"Polska procedura karna po raz kolejny staje się przedmiotem prac legislacyjnych. Tym razem po to, by zasadniczo zmienić niektóre regulacje wprowadzone w dniu 1 lipca 2015 r." - napisał adw. prof. Piotr Kardas w tekście opublikowanym w miesięczniku "Prawo europejskie w praktyce". 

Adw. prof. Kardas dokonuje oceny niektórych aspektów projektowanej nowelizacji k.p.k., analizuje propozycje najistotniejszych zmian, tj. art., 5 & 2 k.,p.k. (zasada in dubio pro reo), art. 167 k.p.k. (zasada kontradyktoryjności postępowania przed sądem) oraz skreślenia art. 168a k.p.k. (zakaz dowodowy dotyczący braku możliwości wykorzystywania w procesie dowodów uzyskanych za pomocą czynu zabronionego).

Zachęcamy do lektury:

(czytaj artykuł)

Prof. zw. dr hab. Piotr Kardas jest kierownikiem Zakładu Prawa Karnego Porównawczego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członkiem Naczelnej Rady Adwokackiej i przewodniczącym Komisji Legislacyjnej NRA.

Miesięcznik wydawany pod patronatem naukowym Instytutu Prawa Międzynarodowego Uniwersytetu Warszawskiego. 

Tagi: publikacje, ustawa, legislacja, komentarz

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email