Adw. prof. Kardas: Instytucjonalne gwarancje niezależności prawników jako podstawa rządów prawa

03.06.2020

Na portalu e-Palestry ukazało się naukowe opracowanie pt. "Instytucjonalne gwarancje niezależności prawników jako podstawa rządów prawa" autorstwa adw. prof. dr. hab. Piotra Kardasa.

Prawidłowe funkcjonowanie systemu opartego na idei rządów prawa wymaga istnienia wielu instytucjonalnych gwarancji. Prawo jako podstawowe narzędzie społecznego sterowania może pełnić przypisywane mu funkcje jedynie wówczas, gdy funkcjonuje mechanizm umożliwiający kontrolę zgodności z prawem działań podejmowanych przez władze publiczne. W tym zakresie podstawową funkcję pełnią niezależne sądy. Prawidłowe funkcjonowanie sądów w demokracji konstytucyjnej nie jest jednak możliwe bez współdziałania z niezależnymi prawnikami, będącymi sługami prawa oraz reprezentantami interesów swoich mandantów. Odczytywanie i stosowanie prawa, stanowiące podstawę sprawiedliwego rozstrzygnięcia jednostkowej sprawy, możliwe jest jedynie w ramach prawniczej wspólnoty interpretacyjnej. Niezależność prawników stanowi fundamentalny warunek realizacji idei rządów prawa. Z tego powodu szczególne znacznie mają instytucjonalne, określone w prawie wewnętrznym oraz prawie Unii Europejskiej, gwarancje niezależności prawników. W szczególności zaś związane z istnieniem samorządu zawodowego, poszanowaniem instytucji tajemnicy zawodowej oraz niezależności sądownictwa dyscyplinarnego, gwarantującego rzetelność postępowania.


(czytaj cały artykuł na stronie e-Palestry)

Tagi: adwokaci, prawo, opracowanie naukowe, Palestra

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email