Adw. prof. Gutowski: nie możemy milczeć (wywiad)

06.12.2016

"Stwierdzenie o zagrożeniu demokratyczną dyktaturą być może jest mocne. Ale należało je wyraźnie zaakcentować. To nie jest piętnowanie kogokolwiek" - powiedział adw. prof. Maciej Gutowski w rozmowie z red. Anną Krzyżanowską. Odniósł się w ten sposób do pytania o uchwałę Krajowego Zjazdu Adwokatury nt. ładu konstytucyjnego. Wywiad ukazał się dziś na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej w Poznaniu wyjaśnia też, że "owacja dla prezesa TK symbolizowała przede wszystkim wsparcie dla trybunału. Dla instytucji słabszej i dziś już zrujnowanej. Próba przeniesienia dyskusji na płaszczyznę personalną prezydent Andrzej Duda - prezes Andrzej Rzepliński to czysta demagogia i tabloidyzacja. A porównywanie natężenia oklasków całkowicie trywializuje problem".


(czytaj cały wywiad)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email