Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas o postanowieniu TSUE ws ustaw o SN

24.10.2018

Choć konstytucja jest najwyższym prawem RP, nie można ewentualnego orzeczenia TK wykorzystywać jako pretekstu do unikania obowiązków wynikających z traktatów - uważają adw. prof. Piotr Kardas i adw. prof. Maciej Gutowski. Ich wspólny felieton ukazał się 23 października na łamach "Rzeczpospolitej".

Autorzy przypominają, że na mocy postanowienia Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z 19 października 2018 r. w sprawie Komisja v. Polska (C-619/18R) Polska została zobowiązana do natychmiastowego zawieszenia stosowania ważniejszych przepisów ustaw zmieniających Sąd Najwyższy i wymiar sprawiedliwości oraz wszelkich środków podjętych w celu stosowania tych przepisów, a także do podjęcia wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by sędziowie SN mogli dalej orzekać na tym samym stanowisku i zachowali wcześniejszy status. Polska została też zobowiązana do powstrzymania się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów SN na zajęte przez przywróconych sędziów stanowiska oraz od wyznaczenia nowego pierwszego prezesa.

(czytaj artykuł na stronie Rzeczpospolitej)

 

(czytaj artykuł)

Tagi: media, TSUE, TK, Sąd Najwyższy

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email