Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas o efektach reformy sądownictwa

15.03.2018

Prawo trzeba umieć zmieniać. Nawet dążący do ukształtowania go pod doraźne potrzeby polityczne muszą nauczyć się analizowania konsekwencji w szerokiej perspektywie. - podkreślają adw. prof. Maciej Gutowski i adw. prof. Piotr Kardas w felietonie, który ukazał się 15 marca na łamach Dziennika Gazety Prawnej. 

Autorzy wskazują na efekty reformy sądownictwa, takie jak kryzys dyplomatyczny na skalę międzynarodową po przyjęciu ustawy o IPN, czy decyzja Wyższego Sądu Irlandii wstrzymująca wydanie orzeczenia w sprawie wykonania Europejskiego Nakazu Aresztowania i przekazania oskarżonego do Polski przed rozstrzygnięciem pytania prejudycjalnego przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w tej sprawie, z postawioną kwestią czy polski wymiar sprawiedliwości po zmianach gwarantuje właściwy standard praworządności. 

(czytaj treść felietonu na stronie DGP)

Tagi: media, reforma sądwonictwa

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email