Adw. prof. Gutowski i adw. prof. Kardas: bez niezawisłych sądów nie istnieje adwokatura

28.12.2016

Wymiar sprawiedliwości to system naczyń połączonych: bez niezawisłych sądów nie istnieją adwokatura, radcowie prawni, prokuratura ani notariat - piszą adw. prof. Maciej Gutowski oraz adw. prof. Piotr Kardas. Artykuł pt. "Gumowy kręgosłup u sędziego politykom nie przeszkadza" ukazał się na łamach Dziennika Gazety Prawnej w dodatku "Prawnik" 27 grudnia. 

Bez niezależnej adwokatury i innych zawodów prawniczych nie ma dobrego sądownictwa. To równie istotne jak gwarancje trójpodziału władzy tworzące system check and balances - przekonuja autorzy. 

 

(czytaj tekst na stronie DGP)

(czytaj teskt cz. 1)

(czytaj tekst cz. 2)

Share on FacebookShare on TwitterShare on LinkedInSend Email